Clary's hage

Ett privat initiativ för familjer med särbegåvade barn

Clarys Honung – färskare kan det inte bli

Färskare kan det inte bli!

Under perioden Maj till Augusti försöker vi slunga färskhonung varannan till var fjärde vecka. Vår nyslungade färskhonung produceras enligt Andalusisk månghundraårig tradition, med liten anpassning till vår svenska fauna, som skiljer sig från naturen längre söderut. Om du vänder på vår färskhonungsburk så finner du en etikett med datum (ååmmdd) vilket anger vid vilket datum färskhonungen skördats och slungats!

Honung har inget bäst före datum men är helt klart godast färsk! Ätbar honung lär ha hittats vid utgrävningar av de flera tusen år gamla pyramiderna. Den honung du ofta ser i butiker är hård för att man låtit den hårdna under långvarig mekanisk behandling. Clary’s färskhonung är oftast flytande upp till en vecka i rumstemperatur, upp till en månad förvarad i kylskåp, upp till ett år förvarad i frysskåp.

Alltmedan färskhonungen slungas ut ur vaxramarna silas den flytande färskhonungen genom 3 olika filter fraktioner för att sedan under 12 timmar självklarna i en rendiskad rostfri klarningstank under samma temperatur som finns i binas naturliga miljö i en bikupa.

Det som sker under denna process är att jordens gravitation gör att partiklar med lägre densitet än färskhonungen flyter upp och de med högre densitet sjunker ner – kvar i mitten finns vår gyllene färskhonung – helt ren från främmande partiklar!

Inom ett dygn från skörd och slungning tappas denna helt gyllene kristallklara färskhonung på 350-grams rendiskade glasbrukar som försluts med tättslutande metall lock. Genom den svagt förhöjda temperaturen skapas ett syrefattigt vakuum i burken. Efter slungdatumsmärkning och etikettering fryses burkarna in.

All vår hantering sker i renrum, där vi iförda samma heltäckande skyddsdräkter, som vid bihanteringen, säkerställer att inga föroreningar som hår, döda bin eller hudceller hamnar i honungen. Hela vår silningsprocess sker i ett slutet system.

Anledningen att vi fryser in är en anpassning till att vår fauna vars sockerarter skiljer sig från södra Europa för att på sikt kristalliseras. Denna process fördröjs vid infrysning. Eftersom färskhonungen innehåller väldigt lite vatten klarar den infrysningen fint och tinar upp i rums temperatur betydligt snabbare än om det varit högre vattenhalt.

Om ni inte konsumerat färskhonungen innan den börjat kristalliserats kan det enkelt åtgärdas genom en stund i ljummet vattenbad som löser sockerkristallerna igen. Se denna film för närmare beskrivning.

Välkommen kontakta oss för aktuell lagerstatus om du önskar köpa vår färskhonung! Kontakta oss enklast via e-post på: info@claryshage.se

Vill du veta mer? Köp vår bok BIvis!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Clary's hage

Design By: Kreativt.nu

Tema av Anders Norén