Clary's hage

Ett privat initiativ för familjer med särbegåvade barn

Sophie

Historien om Clarys hage

Clary’s hage startade som ett privat initiativ 2014, till minne av 3 starka kvinnor som älskade livet och stod upp för de svaga och behövande. Clary, Ingrid och Sophie. Med en vision att skapa en fysisk plats där familjer med särbegåvade barn och ungdomar kunde vistas, där anhöriga kunde utbyta erfarenheter.

Under de tusentals timmar ideellt arbete vi lagt ner har vi förstått att det finns vissa risker i detta. Framförallt sätter vägtrafiken käppar i hjulen. Det är helt enkelt för farligt med nuvarande trafiksituation.

Men vi är pragmatiskt lagda och det ena ger det andra. Samtidigt som det är tragiskt att vårt samhälle inte är bättre rustat att hantera de situationer som uppkommer hela tiden – skapar samhället underlag, till förbättring!

Varken före, under eller efter ett särbegåvat barn kommer till världen finns kunskap samlat. Hela familjer drabbas. Clary’s hage och Bennet Foundation mål var att stötta dessa slutkörda familjer, att ge ett andrum i tillvaron, en plats befriat från personer som ifrågasätter och ställer frågor. Men vi fick tänka om, och arbetar idag främst interaktivt, framförallt inriktat på att skapa hjälpmedel till att hjälpa särbegåvade bli bättre på att bli bättre. Delar av vårt arbete genom åren går att ta del av på vår systerhemsida  www.bennet.foundation

Ingrid som bodde på denna plats över 40 år, var en stark kvinna som ställde upp för de svaga och behövande. Som sjukhemsföreståndarinna för Ryds sjukhem i Höganäs uppvisades extremt lösningsorienterad begåvning med årliga auktioner i Tivolihuset, där överskottet finansierade kundernas rekreationsresor framförallt utomlands.

Clary tog sig an fosterhemsplacerade barn, bl a förre ägaren av marken som idag är Clarys hage. Sophie lärde oss under sina 18 år här på jorden  att ta vara på livet.   

Efter flera års arbete med utkörande av hundratals ton sten till bärlager (på rullebör med handkraft), bortrensning av död stormskadade skog och sly, hundratals nya plantor, elektrifiering har vi idag hjälp av ett par miljoner bi-damer som pollinerar området varje år i en explosion av blomning.  Som ”bi-effekt”, har vi idag utvecklat en extremt tids och kapital effektiv biodling, som genererar fördjupad kunskap i insekters kommunikation, rent fint vax och himmelskt god honung!

Underbara framtid – det mesta är ännu ogjort!

(citat av Ingvar Kamprad, i boken ”en möbelhandlares testamente”)

Clary’s hage startade som ett privat initiativ 2014, till minne av 3 starka kvinnor som älskade livet och stod upp för de svaga och behövande. Clary, Ingrid och Sophie. Med en vision att skapa en fysisk plats där familjer med särbegåvade barn och ungdomar kunde vistas, där anhöriga kunde utbyta erfarenheter.

Under de tusentals timmar ideellt arbete vi lagt ner har vi förstått att det finns vissa risker i detta. Framförallt sätter vägtrafiken käppar i hjulen. Det är helt enkelt för farligt med nuvarande trafiksituation.

Men vi är pragmatiskt lagda och det ena ger det andra. Samtidigt som det är tragiskt att vårt samhälle inte är bättre rustat att hantera de situationer som uppkommer hela tiden – skapar samhället underlag, till förbättring!

Varken före, under eller efter ett särbegåvat barn kommer till världen finns kunskap samlat. Hela familjer drabbas. Clary’s hage och Bennet Foundation mål var att stötta dessa slutkörda familjer, att ge ett andrum i tillvaron, en plats befriat från personer som ifrågasätter och ställer frågor. Men vi fick tänka om, och arbetar idag främst interaktivt, framförallt inriktat på att skapa hjälpmedel till att hjälpa särbegåvade bli bättre på att bli bättre. Delar av vårt arbete genom åren går att ta del av på vår systerhemsida  www.bennet.foundation

Ingrid som bodde på denna plats över 40 år, var en stark kvinna som ställde upp för de svaga och behövande. Som sjukhemsföreståndarinna för Ryds sjukhem i Höganäs uppvisades extremt lösningsorienterad begåvning med årliga auktioner i Tivolihuset, där överskottet finansierade kundernas rekreationsresor framförallt utomlands.

Clary tog sig an fosterhemsplacerade barn, bl a förre ägaren av marken som idag är Clarys hage. Sophie lärde oss under sina 18 år här på jorden  att ta vara på livet.   

Efter flera års arbete med utkörande av hundratals ton sten till bärlager (på rullebör med handkraft), bortrensning av död stormskadade skog och sly, hundratals nya plantor, elektrifiering har vi idag hjälp av ett par miljoner bi-damer som pollinerar området varje år i en explosion av blomning.  Som ”bi-effekt”, har vi idag utvecklat en extremt tids- och kostnads- effektiv biodling, som genererar fördjupad kunskap i insekters kommunikation, rent fint vax och himmelskt god honung!

Underbara framtid – det mesta är ännu ogjort!

(citat av Ingvar Kamprad,  från boken ”En möbelhandlares testamente”)

© 2024 Clary's hage

Design By: Kreativt.nu

Tema av Anders Norén