Clary's hage

Ett privat initiativ för familjer med särbegåvade barn

Ohyra bekämpat med hyresgäst

En forskare på Apiskandia-konferensen i Göteborg berättade häromåret att man trots total kupsanering redan efter en månad fått 100% Varroa – igen…!

För att spåra orsaken testade man placera en blåpudrad borste flustret. Efter ett par dagar fann an blåpudrade bin – i alla kupor i omgivningen. Med detta enkla test bevisas att Varroa växer till sig snabbt och sprids väldigt effektiv – av bina själva.

Traditionell Varroa-bekämpning baseras antingen på kostsamma gifter som gör vax och honung förgiftat. Rekommendationen är att man bör växla medel varje år då Varroa blir resistent mot gifterna.

“Ekologiska” bekämpningsmetoder brukar innefatta olika sorters naturliga organiska syror i högre koncentration, mjölk-, myr- eller oxalsyra.

Ett vanligt sätt är att applicera myrsyra på en vettexduk som man lägger ovanpå översta lådans ramar i mitten eller slutet av augusti efter slutskattningen, dagarna innan invintringen. Glöm inte att ta bort vettexduken för att undvika att bina sopar sönder den i sin städiver. Alternativt om du har en tredje låda med kutterspån, häll syran under spånen som avdunstar den nedåt p.g.a. densitetsskillnaden gentemot omgivningsluften.

Oxalsyra (finns i små koncentrationer i rabarber) droppas med doseringsspruta, t. ex. från apoteket, rakt ner i kakgatorna efter första nattfrosten i november/december.

Det som är intressant med dessa metoder är att de är starkt hälsofarliga för oss människor – men tydligen inte för de betydligt mindre och i alla andra anseende väldigt känsliga bina..
Hur är det möjligt?

Oxalsyra säljs i vardaglia bygghandeln som – avloppsrens! Och detta starkt frätande ämne häller man rakt ner – bland bina i kakgatorna.

Syrorna är så starkt frätande att det anbefalles skyddshandskar och skyddsglasögon till människan som ska hantera det. Syran avdunstar sakta och då den är tyngre än omgivande luft så driver den förgasade syran ner över ramar med vax och yngel och gör det riktigt otrevligt för Varroa. Men frågan är om inte förgiftningen sänker binas eget immunförsvar och dödar nyttodjuren som normalt sett lever längre ner på näringsstegen i ett bisamhälle?

Efter att ha läst en stor mängd böcker ställer man sig frågan om det kan vara så att gifterna slagit ut det naturliga skydd som likt allt annat i naturen finns naturligt. Alla organismer lever ju som bekant av en annan organism.

Vi testar just nu olika lösningar för att återskapa binas naturliga miljö för att se om vi kan skapa en naturlig biotop där organismer i naturen i näringsstegen över Varroa vandrar in i kupan för att skapa symbios med bina inne i kupan.

Vill du veta mer? Köp vår bok BIvis!

 

Varroakvalster

 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Clary's hage

Design By: Kreativt.nu

Tema av Anders Norén