Honung inom sjukvården

En fantastisk intressant presentation om honungens framtid inom sjukvården. Kan det vara så att honung är 120 miljoner års svar på dagens stora frågor?

National Honey Show 2019 – Dr. Shona Blair