Traditionell Vaxsmältning

På bilderna och i filmen beskrivs traditionell vaxsmältning med ånggenerator. Det går lika bra med solvaxsmältare på fältet.

Men vi har funnit stora brister i den utrusning vi inhandlade, se därför även den andra artikeln, hur denna standardutrustning med väldigt enkla medel kan förbättras – avsevärt!

Vill du veta mer? Köp vår bok BI-vis!

 

Traditionell vaxsmältning

Traditionell Vaxsmältning