Clary's hage

Ett privat initiativ för familjer med särbegåvade barn

Elektrisk slungbroms – effektivisera din befintliga honungsslunga!

Den kloka professorn Bodil Jönsson vet att tankar tar tid. Men det betalar sig! Here we go!

Efter att ha tröttnat på att vänta på att slungan skall stanna kom vi på ett super enkelt sätt att korta slungtiden med hela 85%.

En elektromekanisk broms reducerar retardationstiden ner till full stopp med närmare 85%! Lösningen? Lite kabel, en strömställare och en lampa – från Biltema!

Vad blir då besparingen (förutom slippa kontaminerad honung och skadade fingrar)?

Om vi räknar med att ett samhälle ger som mest 30Kg honung per säsong och du har 10 samhällen. Då är det 300 Kg du ska hantera som i snitt tar 10 minuter med 4 vändningar innan du fått ut all honung – utan kakras.

Vinsten? Tidsbesparing: många timmar per säsong, renare honung, mindre risk för magsår och hjärtstopp, mindre slitage på slungan osv.

Vill du veta mer? Köp vår bok BIvis!

 

The wise professor Bodil Jönsson knows that thoughts take time. But it pays off! Here we go!

An electromechanical brake that reduces the deceleration time down to full stop – by almost 85%! The solution is spelled: A pair of cables, a switch and a lamp from Biltema!

What will be the savings then (apart from avoiding contaminated honey and damaged fingers)?

If we assume that a bee community produces at most 30Kg of honey per season, and you have 10 bee communities, it is 300 Kg you have to handle, which on average takes 10 minutes with 4 turns before you get all the honey out without cocoa.

The win? Time saving: many hours per season, cleaner honey, less risk of stomach ulcers and cardiac arrest, less wear on the sling, etc.

Do you want to know more? Buy our book BI-vis!

 

 

 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Clary's hage

Design By: Kreativt.nu

Tema av Anders Norén