Vi välkomnar våra nya hyresgäster! (Bi till Clary’s Hage)