Stoppa rövande myror (biodling)

I området vi har vår bigård finns mycket stackmyror. Vårt andra år dog ett samhälle pga myrors röveri redan innan bina lämnat kupan för sin första vår-runda.

Efter att ha använt traditionella kupor i många år har vi funnit metoder som faktiskt fungerar vid röveri av myror. I vår bok beskriver vi ett antal olika sätt att begränsa skadeverkan – till minimal kostnad för plånbok och natur!

Vill du veta mer? Köp vår bok BI-vis!

 

Hur man stoppar rövande myror (biodling)