Samarbetspartners

Länsförsäkringar

När ingen annan bank ville bevilja lån till inköpet av marken till hagen så ställde fantastiska LF upp med ett önskemål – att få vara med även på våra efterföljande projekt.

Splendor Plant

Leverantör av tusentals plantor till hagen.

Sydschakt

Leverantör av hundratals ton bärlager, grus m.m. till hagen.

Höganäs kommunekolog

Tack för inventering och kloka råd inför plantering av hagens fauna.

Lantmäteriverket

Tack för information och kartering – ovärderligt för hagens tillkomst.

Salixprodukter

Tack för goda råd och fantastiska produkter för avgränsning, vindbrytning och estetik av hagen.

Raus honung

Tack för våra första bisamhällen och super-utbildning i modern biodling.

Polisen i Helsingborg

Tack för snabb insats vid misstanke om brott.

IBC Elinstallation

Tack för superb installation av hagens elektrifiering.

Museo de la Miel de Malaga

Tack för utbildning i månghundraårig tradition inom biodling generellt- men speciellt främst färskhonungs-hantering.

Alla blommande trädgårdar i Viken och Lerberget

Tack för att ni bidrar till att vår honung blir så god! Utan era trädgårdar hade våra bin fått flyga längre.