Markarbete för gångstigar i Clary’s Hage

 

IMG_6890