Skattning och slungning av honung

Film med traditionell skattning och slungning.

OBS! hos Clary’s hage sker detta i skyddskläder, i slutet system som efter filtrering och 12 timmars klarning i klarningstank, med hjälp av jordens naturliga gravitationskraft, direkt tappas på rena burkar, förseglas, datummärks och fryses in – för att ha nyslungad honung året runt!


Efter en väldigt god honungsskörds-säsong med skattning var tredje vecka, börjar man fundera på hur man kan effektivisera arbetet. Har man inte plats eller råd till en stor självvändande slunga kan man modifiera en billig elektrisk slunga så här:

En fyra-korgars slunga med en stark 110 Watts motor med 3200 varv och nedväxling är inte att leka med när det roterar 4 ramar med 2 kg vardera i hög hastighet.

Frustrationen med att det tog evigheter att vänta på att korgarna skulle sluta snurra, frestade en att köra ner handen för att mekaniskt bromsa. Ingen bra idé. Varken ur livsmedelshygienisk eller arbetarskydds synvinkel.

Den kloka professorn Bodil Jönsson vet att tankar tar tid. Men det betalar sig! Here we go!

En elektromekanisk broms som reducerar retardationstiden ner till fullt stopp – med närmare 85%! Lösningen består av: Ett par kablar, En strömställare och En H4 lampa från Biltema!

Vad blir då besparingen (förutom slippa kontaminerad honung och skadade fingrar)?

Om vi räknar med att ett samhälle ger som mest 30 kg honung per säsong, och du har 10 samhällen med 2 kg/ram ger det 150 ramar som ska slungas. Först sakta en sida, sen vända ramen och köra sakta andra sidan, sen vända köra snabbt första sidan igen och sen vända och köra snabbt andra sidan igen.

4 slungningar för 4 ramar. Om vi tänker oss att det från full fart till stopp tar 2 minuter (120 sekunder) och denna kan kortas med 85% så ger det 150 ramar/4 ramar per korgladdning * 4 vändningar = 150 slungningar * 120 sekunder = 18000 sekunder * 0,85 = 15300 sekunder/60 sekunder/60 minuter = 4,25 timmar!

D.v.s. ca. 1 timme sparad per dag du slungar!