Ramvaxning

Många vana biodlare har slopat avståndshylsorna som håller ramarna på rätt avstånd från varandra. Men bara risken att klämma ihjäl en värdefull drottning p.g.a. latheten att inte ha avståndshylsor, känns inte värt det. Brått lönar sig som bekant aldrig.

Placera alltid hylsorna lika på samtliga ramar. På vänster sida ska de sitta vända mot dig så de alltid passar både i skattlådor och vid sidan om varandra.

Skaffa en praktisk ramfixtur för att snabba på arbetet när du ska smälta in rambladet.

Steg för steg:

Att köpa färdig-trådade ramar i Lind från Lindhagen är det mest tids- och kostnadseffektiva du kan göra, om du inte har massor med fritid.

Spika distanserna på kortsidan, vänster sida mot dig (inte som bilden ovan), lägg ramen i fixturen, lägg i ett vaxblad, applicera spänning från transformatorn på tråd-ytterändarna och räkna till ca. 7 sekunder och med handflatan tryck fast vaxbladet tills tråden smält in i underifrån.

Här en bra video hur det går till: