Amerikansk yngelröta (AY)

Amerikansk yngelröta (hädanefter AY) drabbade ett 50-tal bigårdar i Sverige 2018. Sjukdomen orsakas av den sporbildande bakterien Paenibacillus Larvae. Bakterien som är en encellig, mikroskopisk organism, förökar sig genom delning. Bakterisporerna väntar på bättre villkor för att gro och föröka sig. Bakteriesporerna tål både torka, hög värme, kyla och de flesta desinfektionsmedel. AY infekterar unga bi-larver.

Sporerna kommer in i bilarvens tarm via dess föda. Bina kan upptäcka och rensa ut infekterade larver innan cellerna är täckta. Mängden sporer som behövs för att orsaka sjukdom varierar. Yngre larver blir sjuka av endast några få sporer medan miljontals sporer behövs för att infektera äldre larver.

I de flesta fall dör larverna i täckta celler efter att de sträckt ut sig och spunnit sin kokong.

Sjukdomssyndrom är bl. a.:

  • Öppna celler i större eller mindre områden
  • Dött yngel i täckta celler
  • Intorkade svartbruna larvrester (skorpor) som är svåra för bina att rensa ut
  • Lukten kan uppfattas som obehaglig.

Spridningen av bakteriesporerna inom samhället sker till största del genom vuxna bin som städar celler men också återinfektion av nya larver i kontaminerade celler.

Andra samhällen smittas så här:

  • Smittat material, t. ex. gammalt material (utslungade ramar), omflyttning av ramar mellan bisamhällen i samband med utjämning och delning av bisamhällen
  • Honung som innehåller AY sporer
  • Flytt av smittade samhällen
  • Svärming, röveri och felflygning

Det är således omöjligt att förhindra smittspridning. Strikt rashygien är enda fungerande sättet att bekämpa detta problem. Det finns exempel på stora bigårdar med tusentals samhällen som aldrig drabbats trots att de ligger mitt i områden med smittförekomst. Premiera bi-avel med god städförmåga och förhindra att samhällen med problem får fira fler födelsedagar.

Diagnos:

Det startar med okulär observation av kliniska symtom.

För att påvisa bakterien används mikroskopi, mikrobiologisk odling, biokemiska tester, serologiska metoder och molekylärabiologiska metoder (DNA-baserade).

Bitillsyningsmannen ska skicka in prov till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för verifikation – innan samhället förintas!

Källa: Bitidningen 9, 2019